contact covorasul fermecat

Doneaza 2% azi, pentru copiii de maine

Persoana fizica

Ca persoană fizică poti dona 2% din impozitul anual pe venit prin completarea Anexei 230  de la formularul de Declaraţie de impozit pe venitul anual si a Formularului 200 -  “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”.
 
Ce reprezinta 2%?

Contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând pană la 2% din impozitul pe venitul anual datorat Statului, conform Art. 57 alin. (4) si Art. 84 alin. (2) din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003 şi aplicată prin Legea nr. 163/2005.
Astfel persoanele fizice pot directiona acesti bani catre entităţile nonprofit care funcţionează conform OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Cat te costa?   Nimic!

Această sumă este o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către dumneavoastră către o asociaţie sau fundaţie. Astfel te poti implica fără nici un fel de costuri suplimentare, în susţinerea cauzelor noastre sociale.

Declaratia 230 -  “Cerere privind destinatia sumei reprezentând pană la 2% din impozitul anual”  (formularul conţine şi instrucţiuni de completare în pagina 2)

a) se completeaza daca ai doar venituri din salarii. Anul la care se face referire in declaratie este 2014, deoarece se refera la impozitul pe venitul din 2014, conform fisei fiscale. Daca nu cunosti suma corespunzatoare a 2% din impozit, aceasta va fi calculata de catre organele fiscale, aceasta casuta se poate lasa necompletata.


Declaratia 200  – “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”

b) se completeaza daca ai venituri din alte surse
(1) activităţi independente,
(2) cedarea folosinţei bunurilor,
(3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real,
(4) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise,
(5) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
Anul la care se face referire in declaratie este 2014, deoarece se refera la impozitul pe venit din 2014, conform fisei fiscale.
Cei care obtin pe langa salarii si alte venituri, vor completa formularul 200, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv capitolul III “Destinatia sumei reprezentand 2% din impozitul pe venitul anual datorat”.

Datele Asociatiei Covorasul Fermecat – pentru formular

Asociatia Covorasul Fermecat
CIF 30436487
Cont Banca Transilvania: RO51 BTRLRONCRT 0249264101 (Sucursala Pipera)
Declaraţia se completează de mana înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
Aceste formulare se completeaza si se trimit pana in mai 2016.

Persoanele juridice

Persoanele juridice pot ajuta organizaţiile non-profit sau alte organizaţii la alegerea lor prin redirecţionarea unei sume din impozitul datorat statului către aceste organizaţii (legea 571/2003). Această sumă nu poate fi mai mare decât 20% din impozitul pe profit sau 3‰ din cifra de afaceri. Această prevedere nu este aplicabilă microîntreprinderilor.
Poti gasi aceste detalii in legea 571/2003 – Codul fiscal, la ART. 21 Cheltuieli – la articolul (4) litera p se gasesc detaliile cu privire la sponsorizare.

Pentru contractul de sponsorizare şi informaţii suplimentare, contacteaza-ne  la 0722 783 135 sau la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Noutati

Newsletter

Parteneri

 partener partener     partener 

Go to top